Energetische behandelingen voor kinderen en volwassenen

Doormiddel van een intake waarin de klacht en/of vraag omschreven wordt, bekijk ik welke energetische behandeling(en) er nodig is. Binnen mijn werk zal ik er zorg voor dragen dat lichaam en geest in balans worden gebracht. Belangrijk is wel bij medische of psychische klachten dat altijd eerst de hulp van de reguliere zorg wordt ingeschakeld. Vaak zie je dat om een genezingsproces te versnellen of omdat er niks te vinden is, naast deze zorg voor een energetische behandeling wordt gekozen. 

Mocht de vraag gericht zijn op het ouderschap of over je kindje gaan, kan het zijn dat ik kijk of de klacht van het kindje is of dat het de spiegel is die jouw kindje jullie onbewust voorhoudt.

 

In de meeste gevallen geef ik handvatten om zelf aan de slag te gaan. Vaak is dit al heel verhelderend en helpend.

 

Binnen mijn consulten maak ik gebruik van verschillende energetische behandelingen.

Wat is een energetische behandeling? Een energetische behandeling zorgt ervoor dat patronen inzichtelijk worden gemaakt en losgelaten kunnen worden. Ik werk met meditatie / visualisatie gericht op de vraag/klacht, waardoor ik het zelfgenezend vermogen van het lichaam activeer en help beschermen. Het is altijd een behandeling op maat, dit kan zijn één behandeling of een combinatie van verschillende behandelingen. Dit is afhankelijk van de vraag/klacht. 

Ik vind het belangrijk dat jijzelf het inzicht krijgt en doorvoeld. Daarom zal ik veel met vraagstelling werken. 

Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en/of blokkades. Wanneer de blokkade of disbalans niet zelf in balans te krijgen is of als aanvulling op een energetische behandeling kan het zijn dat ik energetische therapie inzet. Energetische therapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van universele- en lichaamsenergie. Het opsporen van blokkades, het wegnemen van die blokkades en het stimuleren van het zelfhelend vermogen is hoe energetische therapie werkt. Een ander woord is ook wel 'magnetiseren'. Wanneer er blokkades zitten in het energetisch lichaam kan ik ervoor kiezen in overleg een healing toe te passen. Een healing is het helen op fysiek, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau. Het zorgt voor herstel van 'de balans' in jezelf.

Na de eerste behandeling(en) kan het voorkomen dat klachten eerst verergeren voordat er verbetering optreedt, dit is afhankelijk van de klacht. 

Tijdens een healing hoef je niets te merken maar kun je kou of warmte ervaren, tintelingen voelen maar ook emoties kunnen hierdoor los komen.

 

Voor wie zijn deze behandelingen geschikt:

  • Voor iedereen die om wat voor reden ook niet in balans is. Denk aan; angsten, piekeren, slecht slapen, laag zelfbeeld, oververmoeidheid, onzekerheid, controle drang en alle andere gevoelens en gebieden in je lijf of leven die om aandacht vragen. 
  • Hooggevoelige kinderen/personen:

Energetisch behandelen is zeer geschikt voor hooggevoelige kinderen/personen die gemakkelijk een teveel aan prikkels oppikken in het dagelijks leven. Deze prikkels kunnen gemakkelijk tot het fysieke lichaam doordringen omdat deze kinderen/personen erg open staan, met als gevolg dat deze kinderen/personen oververmoeid of juist hyperactief gedrag kunnen vertonen.  

Door kinderen/personen bewust te maken welke gevoelens van hen zijn en wat van de ander en hoe zij zich kunnen beschermen tegen negatieve energieën en prikkels, komen deze kinderen/personen weer meer in hun eigen kracht te staan. Energetische behandeling kan hen helpen zich hierin meer te ontwikkelen en tot rust te komen.

 

Algemene informatie:

  • Raadpleeg voordat je komt met lichamelijke klachten waar nog geen verder onderzoek naar is gedaan altijd eerst een arts.
  • Neem van tevoren de tijd om vragen waar je graag een antwoord op wil op te schrijven.
  • Een consult bedraagt € 35,- per uur. Voor kinderen kom ik bij voorkeur aan huis. Woon je verder dan 10 km van mijn woonadres (in Hout-Blerick) komt er €0,25 per kilometer bij. 

 

 

Heb je interesse, bel, WhatsApp of e-mail gerust.